من را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید

در بسته دوباره وا میشه

یه سری دس(ت) به میکروفن میشن

پیش چشمِ خبرنگارا باز

دو نفر واردِ سالن میشن

توُ لباسِ اتو کشیده و شیک

پشت یه میز گرد می شینن

یه طرف مهره های مشکی و…

یه طرف هم سفید می چینن


چشم توُ چشم هم گره زدن و

رو لباشون یه خنده یِ سرده

میکسی از بوی ادکلن هاشون

حجم این سالنُ قُرق کرده


آسمون توی صفحه یِ شطرنج

غرق باروت و دود و آتیشه

مهره ها بی هدف جلو میرن

جنگ بازیچه ها شرو(ع) میشه


پشت مرزی که نیست می جنگن

با تفنگا و بمب و خمپاره

ابرا آبستنِ فشنگ شدن

روی شهرا گلوله می باره


اون دو تا مست بازیِ جنگن

تلفاتِ نبردو نشمردن

صفحه به خاک و خون کشیده شده

دو طرف فکر لحظه یِ بُردن


جنگ بازیچه ها تموم میشه

اونا با خنده عکس می گیرن

یه جهان از جسد به جا مونده

اون دو تا دست میدن و میرن…


“مزدک نظافت”

۰