غزل

شعر ” بگائیل ” از مزدک نظافت

گردنم مثل چوبِ دار من است
خودِ من علتِ فرار من است
سخنِ نقض کار و بار من است
کشته و مرده‌ی اباطیلم

.

زینبِ قصه‌ام که فاحشه شد
هیتلری با کلاه چرچیلم

.

معجزاتم: شکاف در کوه و
لرزشِ توی قبرِ هر روح و
شرحِ درزِ حرام و مکروه و

.

نصفِ شب قفل را به در زدن است
بین شق القمر کمر زدن است
بله! معروف به بگائیلم

.

نوحِ نجّارِ رفته در خوابم
که زمان ریده توی اعصابم
روی کشتی‌م کشک می‌سابم

.

با توجه به عرضه در بازار
بعدِ کاندوم‌فروشیِ سیّار
فکر تولیدِ دسته‌یِ بیلم

.

میخ کردند هر دو پایم را
مارها خورده‌اند عصایم را

.

تاج خار است بر سرم آری
آب از سر گذشته انگاری

.

مثل عیسای بر صلیبم من
شکل موسای غرق در نیلم

.

هرچه آمد دُرسته می‌لیسم
قانع‌اند از فنون تدریسم

.

دکترا و مهندسی دارم
چند تا ساکِ! مجلسی دارم

.

هی به پابوس می‌روم هر وقت
یاد هندوستان کُند فیلَم

.

تیغ بُردم به روی شریان‌هام
شعر گفتم به لطف هذیان‌هام

.

خنده‌هایم به گریه پیوسته
چشم‌هایم دو حجره‌ی بسته

.

قرن‌ها می‌شود که رد دادم
سال‌ها می‌شود که تعطیلم

.

مزدک نظافت