من را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید
روزنوشت

روزنوشت

ادبیات امروز

2020/03/22

مخاطب امروز هیچ چیز از ادبیات معاصر نمی‌داند و تلاش من برای ایجاد تغییر در سلیقه‌ی عام است. عامی که کتاب به دستش نگرفته و به زور می‌تواند یک بیت شعر ر...

داستان

انسانِ خداگونه می خندد، مثل یک دیوانه

2017/07/17

دانشگاه همیشه از فضای دانشگاه بدم می آمد. نمی دانم برای انتخاب  رشته ی اشتباهم بود یا اساتید خشک و بی روحی که از بد روزگار به پُست من می خوردند. ...

روزنوشت

ضیافت افطاری اهل هنر!

2017/06/19

اینها که بر سر سفره ی خان و خانزاده ها می نشینند و هم‌کاسه ی جانیان می شوند، کاش قدر ارزنی تعهد و عذاب وجدان داشتند. البته معلوم است کسی که اسمش در فض...

روزنوشت

خطاب به گوسفندها

2017/01/15

چرا هی زیر گوشم زر زر می کنید که ساکت شوم و دم نزنم؟ چرا میخواهید همه مثل شما بزدل باشند؟! شما ناله های مادر ندا را شنیده اید؟ ضجه های مادر سهراب را چ...

روزنوشت

نقد ماوراء الطبیعه

2015/11/13

دانش را با برچسبی مثل ماوراءالطبیعه لکه دار نکنید. تمام چیزهایی که از این دیدگاه شنیده اید  وهم و خیال کسانی است که جربزه ی همراهی و سر و کار داشتن با...

روزنوشت

فساد

2015/11/13

چیزی که فاسد می شود به سرعت قابل بازگشت به حالت اول نیست. تنها می توان قسمت فاسد را جدا کرد تا فساد به قسمت سالم سرایت نکند. یادتان باشد قسمت فاسد را ...

روزنوشت

پیامدهای تمدن حاضر

2015/11/13

شاید بتوان پیامدهای تمدن حاضر را به دو دسته ی اصلی تقسیم بندی کرد. یکی دلمردگی و دیگری لذت جویی. انسان دلمرده به تمام چیزها نه می گوید.از خود و زندگی ...

روزنوشت

انسان به جای خدا

2015/11/13

برای انسان های ضعیف، آنان که نمی توانند بار خدایی را به دوش بکشند، تفکر به درون خویش، به چیزی جز خودفروپاشی ناخودآگاه و ترک و طرد دانش نمی انجامد. و ا...

روزنوشت

کمک و ترحم (روزنوشت)

2015/01/27

شخصی را در نظر بگیرید که دست ندارد و با انگشت های پایش نقاشی می کشد. به قدری زیبا که شخصی دیگر با وجود دست هایش هم نمی تواند این کار را بکند. دلیل آن ...

روزنوشت

درباره ی دلقک ها (روزنوشت)

2015/01/27

جدی باشید! خنده فقط در انتهای کار شیرین و پسندیده است، آنجا که راه حلی یافته اید. به دلقک ها که بخندید فکر می کنند کارشان درست است و بازی سطحی خویش را...

روزنوشت

ارزش های ساختگی و اخلاق (روزنوشت)

2015/01/07

از جنبه ی تن-کارشناختی انسان اساسا” ضعیف است. بیکار ننشینید، خود را قوی کنید.عدم قدرت شکاکیت نسبت به ارزش های از پیش تعیین شده و ساختگی از عواقب...

روزنوشت

صعود (روزنوشت)

2015/01/05

هیچ کس از جاده ی هموار به قله نمی رسد. باید از سنگلاخ ها گذشت، با شیبی که پاها را از حرکت باز دارد. پس باید از دست های تان هم کمک بگیرید. اکثر انسان ه...