اشعار

دکلمه بی عرضه های تاریخ

ترانه و اجرای دکلمه : مزدک نظافت میکس : یاسین صفاتیان  

لینک دانلود

 لینک ساند کلود